Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 42INV-5

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 12,1 kW – kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 41300 Btu/h 12,1 kW 8900-51900 Btu/h 2,6-15,2 kW EER 3,5 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 44400 Btu/h 13,0 kW 10200-52900 Btu/h 3,00-15,50 kW COP 3,7 Βαθμός […]

Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 36INV-4

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 10,6 kW 10,5 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 36200 Btu/h 10,6 kW 8900-40900 Btu/h 2,6-12,0 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 40900 Btu/h 12,0 kW 10200-47800 Btu/h 3,00-14,00 kW COP 3,7 Βαθμός […]

Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 28INV-4

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 8,0 kW 7,2 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 28000 Btu/h 8,0 kW 7800-37500 Btu/h 2,3-11,0 kW EER 3,8 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 32400 Btu/h 9,5 kW 12500-35000 Btu/h 3,65-10,25 kW COP 4,3 Βαθμός […]

Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 24INV-3

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 7,1 kW 6,1 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 24200 Btu/h 7,1 kW 7850-32400 Btu/h 2,3-9,2 kW EER 3,8 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 29300 Btu/h 8,6 kW 12500-30000 Btu/h 3,65-9,20 kW COP 3,8 Βαθμός […]

Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 21INV-3

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 6,1kW 6,1 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 20800 Btu/h 6,1 kW 7500-28300 Btu/h 2,2-8,3 kW EER 4,1 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 22200 Btu/h 6,5 kW 12300-29000 Btu/h 3,60-8,50 kW COP 4,5 Βαθμός Εποχιακής […]

Εξωτερική Μονάδα Multi Split DC Inverter MULR32- 18INV-2

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 5,3 kW 4,1 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 18100 Btu/h 5,3 kW 7300-19800 Btu/h 2,14-5,8 kW EER 3,6 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 19300 Btu/h 5,65 kW 8800-22200 Btu/h 2,58-6,50 kW COP 4,5 Βαθμός […]

Search
Close this search box.

Toyotomi

Υποστήριξη