Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 16,0 kW 12,3 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 54500 Btu/h 16,0 kW 23202-57322 Btu/h 6,80-16,80 kW EER 2,9 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 58000 Btu/h 17,0 kW 15345-59710 Btu/h 4,50-17,50 kW COP 3,1 Βαθμός […]

Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 13,4 kW 15,5 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 45700 Btu/h 13,4 kW – Btu/h – kW EER 3,1 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 52900 Btu/h 15,5 kW – Btu/h – kW COP 3,6 Βαθμός […]

Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 12,1 kW 13,5 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 41200 Btu/h 12,1 kW 12284-44699 Btu/h 3,6-13,1 kW EER 3,3 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 46000 Btu/h 13,5 kW 12284-49475 Btu/h 3,6-14,5 kW COP 3,6 Βαθμός […]

Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 10,0 kW 7,0 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 34100 Btu/h 10,0 kW 10919-35827 Btu/h 3,2-10,5 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 39200 Btu/h 11,5 kW 10236-40945 Btu/h 3,0-12,0 kW COP 6,3 Βαθμός […]

Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 7,1 kW 4,7 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 24200 Btu/h 7,1 kW 8189-22861 Btu/h 2,4-6,7 kW EER 3,5 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 26200 Btu/h 7,7 kW 7507-28662 Btu/h 2,2-8,4 kW COP 3,9 Βαθμός […]

Κονσόλα Δαπέδου Οροφής DC Inverter

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 5,3 kW 3,9 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 18000 Btu/h 5,3 kW 5459-18767 Btu/h 1,6-5,5 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 19100 Btu/h 5,6 kW 5459-20814 Btu/h 1,6-6,1 kW COP 3,9 Βαθμός […]

Search
Close this search box.

Toyotomi

Υποστήριξη