Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT48IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 16,0 kW 12,3 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 54500 Btu/h 16,0 kW 23202-57322 Btu/h 6,8-16,8 kW EER 2,9 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 58000 Btu/h 17,0 kW 15345-59710 Btu/h 4,5-17,5 kW COP 3,4 Βαθμός […]

Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT48IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 13,4 kW 15,5 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 45700 Btu/h 13,4 kW – Btu/h – kW EER 2,9 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 52900 Btu/h 15,5 kW – Btu/h – kW COP 3,4 Βαθμός […]

Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT36IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 10,5 kW 7,0 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 35800 Btu/h 10,5 kW 10919-37533 Btu/h 3,2-11,0 kW EER 3,5 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 39200 Btu/h 11,5 kW 10236-42651 Btu/h 3,0-12,5 kW COP 4,1 Βαθμός […]

Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT24IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 7,1 kW 4,7 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 24200 Btu/h 7,1 kW 8189-25932 Btu/h 2,4-7,6 kW EER 3,7 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 27200 Btu/h 8,0 kW 7507-29344 Btu/h 2,20-8,6 kW COP 4,0 Βαθμός […]

Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT18IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 5,3 kW 3,9 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 18000 Btu/h 5,3 kW 5459-19790 Btu/h 1,6-5,8 kW EER 3,5 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 19100 Btu/h 5,6 kW 5459-20814 Btu/h 1,6-6,1 kW COP 3,9 Βαθμός […]

Καναλάτο Ψευδοροφής DC Inverter DCT12IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 3,5 kW 3,0 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 11900 Btu/h 3,5 kW 3071-13648 Btu/h 0,9-4,0 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 13600 Btu/h 4,0 kW 3071-15354 Btu/h 0,9-4,5 kW COP 4,0 Βαθμός […]

Search
Close this search box.

Toyotomi

Υποστήριξη