Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT170IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 14,5 kW 11,5kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 49400 Btu/h 14,5 kW 22178-51180 Btu/h 6,5-15,0 kW EER – Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 58000 Btu/h 17,0 kW 15345-59710 Btu/h 4,5-17,5 kW COP – Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT48IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 13,4 kW 15,5kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 45700 Btu/h 13,4 kW – Btu/h – kW EER 2,9 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 52900 Btu/h 15,5 kW – Btu/h – kW COP 3,3 Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT42IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 12,1 kW 13,5kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 41200 Btu/h 12,1 kW 12284-44699 Btu/h 3,6-13,1 kW EER 3,1 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 46000 Btu/h 13,5 kW 12284-49475 Btu/h 3,6-14,5 kW COP 3,4 Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT36IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 10,5 kW 7,0kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 35800 Btu/h 10,5 kW 10919-37533 Btu/h 3,2-11,0 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 39200 Btu/h 11,50 kW 10236-42651 Btu/h 3,0-12,5 kW COP 3,9 Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT24IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 7,1 kW 5,0kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 24200 Btu/h 7,1 kW 8189-25932 Btu/h 2,4-7,6 kW EER 3,5 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 27200 Btu/h 8,0 kW 7507-29344 Btu/h 2,2-8,6 kW COP 4,0 Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT18IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 5,3 kW 3,9kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 18000 Btu/h 5,3 kW 5459-18767 Btu/h 1,6-5,5 kW EER 3,4 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 19790 Btu/h 5,8 kW 5459-20814 Btu/h 1,6-6,1 kW COP 3,9 Βαθμός Εποχιακής […]

Κασέτα Ψευδοροφής 360° DC Inverter CCT12IUINVR32

που θα το βρώ; Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης (Pdesignh) 3,5 kW 3,1 kW Ψυκτική / Θερμική Απόδοση Ψύξη* Εύρος Απόδοσης 11900 Btu/h 3,5 kW 3071-13648 Btu/h 0,9-4,0 kW EER 3,8 Θέρμανση* Απόδοση Εύρος Απόδοσης 13600 Btu/h 4,0 kW 3071-15354 Btu/h 0,9-4,5 kW COP 4,0 Βαθμός […]

Search
Close this search box.

Toyotomi

Υποστήριξη